Om alt går etter planen så blir C-kullet født i november 2021. Venter nå på løpetid. 
Mor er Bella og far er Bandit som vi får låne fra kennel Kenzoku. 
forventede farger er black/tan, krem eller krem/sobel. 

Bandit

Bella